Korttriks


 

  


 

- CRAZY LADY ER ÅRHUNDRET BESTE KORTTRIKS! NÅ ER MED GRATIS EFFEKT DVD.195

- KOMPLETT KUN KRONER 195,- (24 EURO + pp - 30 US DOLLAR + pp)

 

 


      


  

 


En effekt som kan gjøres når som helst, og hvor som helst.

En tilskuer kan velge seg et hvilket som helst kort. Kortet blir lagt på en gjennomsiktig plexi glassplate. For å være sikker på at det ikke er noe juks involvert kan tilskueren skrive navnet sitt på en lapp og legge det sammen med kortet, og dekke alt til med en ny plate samt fire strikker. Alt er nå sikret. Du tar platene og slår kanten mot venstre fingertupper, og hva skjer? Jo, kortet flyr rett igjennom plexiplaten og ned på bordet. Tilskueren kan selv få fjerne strikkene og ved selvsyn se at lappen med navnet sitt fortsatt ligger mellom begge platene!

Dette er en visuell knock-out!

Kun ett kort brukes – valget er fritt!

Kortet kan signeres av tilskueren!

Helt selvvirkende!

Kan gjentas umiddelbart!

Kjempefint for close-up, ”Walk-around” og ”Table-Hopping”!

 

Kr. 195,-

Komplett med plexi glassplater og strikker.


    


 

I en konvolutt ligger det et jumbo spillkort. En kortstokk legges på bordet med et tørkle over. En tilskuer får mikse kortene rundt under tørkleet, for så å snu kun ett kort. Tørkleet fjernes og kortet som ligger snudd er f. eks. Kløver 7. Du holder opp kortet så alle kan se det og ber samtidig tilskueren åpne konvolutten og ta ut spillkortet, som viser seg å være Kløver 7!

 

Helt selvvirkende. Komplett, med norsk forklaring. Kr. 175,-

 


 


 

En tilskuer trekker ut fem tilfeldige kort fra et kortspill, og stiller seg bak din rygg. Via telepati kan du fortelle hvilke fem kort tilskueren har plukket fra kortstokken.

 

Komplett, med norsk forklaring. Kr. 175,

 


 


En tilskuer blander en kortstokk og velger seg et fritt valgt kort. Uten noen spesielle bevegelser forsvinner det valgte kortet tilskueren holder i hånden. Kortet kommer så til syne inni det tomme kortfutteralet, eller et annet sted du som tryllekunstner bestemmer. Mulighetene er mange!

Her kommer et annet eksempel hentet fra forklaringen: Du viser en tom konvolutt, limer den igjen, og tilskueren kan få sette seg på den. Det valgte kortet forsvinner fra kortstokken mens tilskueren holder kortene. Mirakelet skjer, konvolutten som tilskueren satt på åpnes og det valgte kortet ligger inni! Trikset er veldig lett å gjøre siden hjelpemiddelet gjør hele jobben for deg!

 

Kommer med spesiallaget spillkort fra United States Playing Card Company med rød ”Bicycle Rider back”, og norsk forklaring.   Kr. 150,-

 


    


FARGESJOKKET

Av Crosby Magic

 

Mens du begynner å blande kortene, ber du samtidig tilskueren tenke på et hvilken som helst kort i spillet (bilde1)

 

Nå ber du tilskueren se igennom kortene og si fra med en gang han ser sitt kort. Han trekker det ut, legger det ned på bordet og holder hånden sin på det(bilde2)

 

Du viser kortstokkens baksider som er rød. Tilskueren vender kortet han har passet på og det viser seg at det er det eneste kortet med blå bakside! (bilde3)

 

OBS 1: Effekten er nøyaktig som er beskrevet!

OBS 2: Effekten er nøyaktig som vist på bildene!

OBS 3: Et av de beste korttriksene som er solgt av Crosby Magic!

 

175.00 NOK

 

  


DO AS I DO DeLUXE

 

Fra den unge fremadstormende og lovende tryllekunstner og manipulatør Vidar K. Strat har vi mottatt en korteffekt som kan blåse sokkene av hvem som helst! Effekten bygger på Dai Vernons "Repeat Do as I Do", med en helt eksepsjonell avslutning som er Vidars egen forbedring. I tillegg er metoden forenklet slik at hvem som helst kan utføre effekten.

"Do as I do" bygger som kjent på at tryllekunstner og tilskuer utfører nøyaktig det samme. Fra en rød Bicycle kortstokk velger tilskueren seg ut et kort, med billedsiden ned, og skyver det frem på bordet. Du gjør akkurat det samme. Begge bytter disse to kortene og stikker dem inn i sine egne kortstokker. Kortene spres utover bordet og de valgte kortene snus rundt. DE ER LIKE. Men så kommer det: Alle de andre kortene er BLANKE!

 

Komplett med to Bicycle kortstokker, og norsk instruksjon.

Før: 245,00 - Nå: 195,00 NOK

 

  


4-AV HVER

 

Tilskueren oppbevarer en forutsigelse. Han deler en kortstokk i fire deler, pluss disse igjen i fire. Du rører aldri kortene, eller noen av bunkene. Likevel stemmer de fire toppkortene med forutsigelsen din!!

 

195,00 NOK
 


ACE-O-MATIC

 

Fire blanke kort vises. Et tilfeldig kort velges fra et kortspill, la oss si Kløver Ess. En etter en skifter de blanke kortene over til å bli fire ess. Både for- og baksider kan vises uten falsktelling! Komplett ”packet trick” med spesialtrykte Bicycle kort, og norsk instruksjon.

 

175,00 NOK 


EN PENN FOR DINE TANKER.

 

Du viser en helt vanlig tusjpenn som har de fire ess-symbolene preget inn på et belte rundt midten. Med ryggen vendt mot tilskueren får du han til å velge seg ett av symbolene på pennen ved å vri litt på kapselen så metallklipsen peker mot et symbol. Med én gang det er gjort tas kapselen av og tilskueren skriver på en post-it-lapp hvilket ess han valgte. Lappen gjemmer han en stund. Du tar nå frem en konvolutt og legger den på bordet. Be tilskueren klistre lappen på ene siden og snu konvolutten rundt så ikke du kan se hva det står. Etter en del magiske verbaliteter forteller du hvilket ess tilskueren valgte. Konvolutten snus, og der står det skrevet hvilket ess du har kommet frem til han valgte. Men stopp, det er ikke alt. Be han åpne konvolutten og tømme ut innholdet. Der kommer det samme esset ut på bordet! Mirakel? Ja, hva annet kan det være…… Kommer komplett, med norsk forklaring.

 

195,00 NOK 


FANTASTIC

 

Roydon’s FANTASTIC Et spillkort kommer til syne på en mystisk måte mellom 2 kartongbiter, som på forhånd har vært undersøkt av en tilskuer! Trikset kan gjentas umiddelbart. Kommer komplett, med norsk instruksjon.

 

195,00 NOK 


21. Århundres korttriks

 

Effekt: Et kort velges fra en kortstokk, og tilskueren skal holde kortet i hånden sin med billedsiden ned. Du viser en gjennom- siktig plastfilm og forklarer at det er en spesiell kopieringsfilm, du trenger nemlig ingen kopieringsmaskin til dette nummer, sier du videre!

Du fører filmen over tilskuerens hånd, og plutselig ser tilskueren at det kommer tilsyne konturene av det valgte kortet. Men vent litt! Noen ganger vil det med den nye teknologien bli noen sideeffekter. Når du snur tilskuerens kort, vil det vise seg at kortet nå har endret karakter; det har blitt et sort kort med hvite tall og valører!

Norsk instruksjon.

 

Kr. 195,00

 


 


TRIUMPH DECK m/DVD

 

Dai Vernons Triumph er en klassiker fra 70-årene, og Paul Curry gjorde den populær gjennom Cheek-to-Cheek. Kortene er selvsagt i Bicycle og inkluderer en DVD som lærer deg steg for steg metoden og måten å utføre forskjellige rutiner på. Simon Lovell står for undervisningen på sin humoristiske måte. I tillegg til den ordinære Triumph kortstokken følger det også med noen ekstra spesialkort som gjør at du kan gjøre langt flere rutiner enn bare de originale Triumph-rutinene til Dai Vernon.

 

Kr. 195,00 


TRANSPO KINGS

 

Simon Lovell underholder sine gjester ved bordet med denne enestående ”packet trick”-rutinen. Transpo Kings bruker 4 røde og 4 blå Bicyclekort til denne storslåtte effekten. To tilskuere velger hver sin konge fra en egen bunke og får de tilsvarende  kongene i de to andre bunkene til å bytte plass. Det hele har en helt utrolig slutt, ved at alle de øvrige kortene viser seg å være blanke! I tillegg på denne DVD-en får du også rutinen til vår klassiker gjennom mange år, ”Konge-Paraden” samt ”Tenk på en konge”.

Spesielle kort medfølger.

 

NOK 195,-